סילבוס להתערבות בחדרי מורים

הכלה, הינה יכולת רגשית לקבל, לשאת בתוכנו את רגשותיו של האחר ולהיות אמפתיים וקשובים אליו

 

סילבוס להתערבות בחדרי מורים של בתי ספר בנושא היעד ה- 12 – הכלה.

"למדתי שחלק גדול
מהאושר או מהאומללות שלנו
תלוי יותר בהווייתנו מאשר בנסיבות." / מרתה וושינגטון

 

הכלה – כתרבות בית ספרית, כהוויה של הצוות החינוכי וככלי בידי המורים

תכנית סדנאית למנהלים ולמורים בבתי ספר וגנים – אופק חדש

 

רציונל

הכלה, הינה יכולת רגשית לקבל, לשאת בתוכנו את רגשותיו של האחר ולהיות אמפתיים וקשובים אליו. במימד הטיפולי הכלה היא היכולת שלנו לזהות את הרגשות המתעוררים אצלנו לצד רגשות האחר כבסיס להכלתו, להתמסר ולהיות עמו בחוויה. במימד החינוכי הכלה מתייחסת לשילוב הלומדים וקידומם בחינוך הרגיל תוך הרחבת יכולת הכלתם.

במגמה לקדם את המצוינות, לשפר הישגים ולצמצם פערים הוחלט במערכת החינוך על תכנית שבמסגרתה מספר יעדים וצעדים. ביניהם – הרחבת יכולת ההכלה במוסדות החינוך.

בהתאם למגמה זו, אנו (אינסייד אאוטסייד) רואים את נושא ההכלה כביטוי וכתוצאה של אספקטים רבים המפורטים להלן מחד והסיבה לתוצאות אלו מאידך .

ההכלה מושפעת ומשפיעה על התרבות הארגונית, על התפיסה החינוכית הנובעת מתרבות זו, על מערכות היחסים הבינאישיות בקרב הצוות החינוכי והתלמידים. בראש וראשונה ההכלה מושפעת מהיכולת והעוצמה הפנימית של הדמות החינוכית במערכת.
יכולת זו תניב, בין השאר, תוצאות מתבקשות אלו ותשפיע במישרין על ההתנהגות החברתית, הפסיכולוגית-רגשית והלימודית ובהתאם על שימור הילדים במערכת.

אנו רואים את הצוות החינוכי כגורם הדומיננטי, החשוב והמניע את התהליך.
אנו רואים את ההכלה כמהות וכהוויה פנימית הקיימת באדם באופן אימננטי בעצם היותו אדם, טרם ההתערבות. הוויה זו תבוא לידי ביטוי בהתנהגות, באופן שונה וייחודי לכל אדם.

על אנשי החינוך לפתח את 'מרחב ההכלה הפנימי', להרחיב את יכולת ההכלה שלהם, לשדר אהבה, אכפתיות ואמונה בילדים בדרך להשגת התוצאות הרצויות.

במהלך התכנית והסדנאות אנו נאפשר למשתתפים לבחור, לאמץ ולהאיר הוויה פנימית זו.
יחד עם מתן כלים פרקטיים להתנהגות המבטאת, ונמצאת בהרמוניה עם, הוויה זו.

לדעתנו, רק מורה עם עמוד שדרה פנימי יציב יחד עם רגישות לזולת יוכל להיות "כלי".

אנו מעצבים את הכלים שלנו, ולאחר מכן הכלים שלנו מעצבים אותנו / מרשל מקלוהן


מטרות ההתערבות הסדנאית

• לעשות הבדל בחדר המורים ובתרבות הארגונית/האקלים בבית הספר, כך שהכלה ואמפתיה יהיו עמודי התווך.
• שמנהלי ומורי בית הספר יפתחו חוסן נפשי, עצמה פנימית ויכולת אישית להכיל את התלמידים ואת המצבים המאתגרים.
• שהתלמידים יפתחו חוסן פנימי, דימוי עצמי וחוויה של מסוגלות.
• מתן ארגז וכלים לצוות המוביל את בית הספר שיאפשר מרחב פנימי להכלה, אמפתיה וגישה חיובית לחיים, עם עמוד שדרה ואסרטיביות.

אוכלוסייה

מפקחים, מנהלים, מורים וגננות בצוותים חינוכיים בבתי ספר ובגנים של מערכת החינוך, בקבוצות של כ- 20 משתתפים בכל סדנה.

התכנית המוצעת

אנו מציעים לקיים 6-7 מפגשים של 5 שעות אקדמיות כל מפגש אחת לשבועיים.

מפגש ראשון – יצירת קבוצה והוויה

• בניית קבוצה, הסכם, חוזה וציפיות
• הוויה/עשיה של מורה מכיל (BE/DO)
• בחירה בגישה חיובית ובתפקיד כדרך חיים
• פרסה, קרוסלה, הקשבה פעילה ומכילה

מפגש שני – אסרטיביות וטיפול בהתנגדויות

• אסרטיביות ותקשורת אסרטיבית
• הצבת גבולות עם רכות והכלה
• טיפול בהתנגדויות ובמצבים מאתגרים בכיתה ובכלל
• תקשורת מקרבת – עובדות, רגשות, צרכים ובקשות
• סימולציות והתנסויות באסרטיביות מכילה

הייה אסרטיבי ונחוש לגבי הנושא ורך, מכיל ואמפאתי עם התלמיד

מפגש שלישי – אינטליגנציה רגשית והכלה

• אמפתיה, הזדהות ומה שביניהם
• אגו, סוגי רצון ונתינה
• להיות כלי – הכלה ככלי מרפא
• אפרת ופרשנות הקובעת התייחסות

מפגש רביעי – תקשורת והקשבה

• לקבל ולאהוב את מה שיש – כלים ממטבחה של ביירון קייטי
• כבוד האדם – ואהבת לרעך כמוך
• קבלה בלי שיפוטיות, הערכה ובקורת (קבלת השונות)
• מעגל הקשבה ככלי לפתוח הקשבה והכלה

מפגש חמישי – פסיכולוגיה חיובית

• חשיבה חיובית ופרגון כדרך חיים
• הכלה = אהבה. כישורי חיים כמקדמי יכולת הכלה
• חמלה, סליחה וניטרליות
• פיתוח החוסן הנפשי של המורה והתלמיד והתמודדות עם מצבי לחץ

מפגש שישי – יצירתיות וחדשנות ככלי תומך הכלה

• הכלה ככלי לפתרון בעיות
• Possibility Thinking – חשיבה לאפשרויות
• אמונות, דעות ופרדיגמות מגבילות עליהן גדלנו ושינויין
• פתיחת ערוצי ומעיין היצירתיות שעדיין בקרבנו

 

אמפתיה היא היכולת שלנו לשים את עצמנו בנעליו של האדם האחר

 

עבודה בנושא הכלה:

במהלך התכנית על המשתתפים יהיה לבצע ולהגיש עבודה שתהיה מורכבת משני חלקים:
1. במהלך הסדנאות וביניהן יהיה על המשתתפים לרשום לעצמם:

א. תובנות והארות מהסדנה והתהליך שהם עוברים
ב. בכל מפגש יהיה על כל משתתף להחליט על נושא אחד לפחות אותו הוא בוחר, עליו הוא מתמקד ואותו הוא הולך לקדם ביום יום. ועליו יהיה לתעד ולדווח בכל מפגש.

2. על כל משתתף יהיה לבחור שני אירועים של הכלה (האחד שהוא מגדיר כמוצלח והאחר כלא מוצלח), לבחון אותם ולדווח (להגיש כעבודה) על הפרמטרים הבאים:
– תאר את האירוע
– אלו מחשבות עלו בך ומתי
– אלו רגשות עלו בך ומתי
– מה קרה בעולמך הפנימי
– מה לדעתך עובר על הילד
– מה השיח הפנימי שמתנהל אצלך
– האם ומה אוכל לעשות שונה בפעם הבאה

 

ביבליוגרפיה:

• עמי ברונסקי – "על התפתחות יכולת ההכלה" (עבודת גמר למודי פסיכותרפיה) – 2006
• עפרה אשל – "מחשבות על הכלה, הזדהות והאפשרות להיות" (שיחות ט"ז 2) – 2002
• פלורה מור – "לראות את הילדים" (הוצאת אשלים) – 2006
• מיכל ראזר – "קשר אחר" (הוצאת אשלים) – 2011
• וויניקוט דונלד וודס – "עצמי אמיתי ועצמי כוזב" (הוצאת עם עובד) – 2009
• מאיר פרלוב – "החזקה והכלה" (הרצאה באונ' העברית) – 2011
• וילפרד ביון – " "Second thoughts. New York – 1967

ואהבת לרעך כמוך … / ויקרא י"ח 19

לתיאום סדנאות וימי גיבוש בארגונכם צרו קשר כבר עכשיו

052-8434100

info@insideoutside.co.il

רשימת סדנאות

שיתוף